Tehnologia Informației

Acest domeniu de studiu cuprinde cursuri cu durată de 4 ani. Programul de studiu integrează cursuri fundamentale și de specialitate de matematică, informatică dar și de fizică.

Pachetul de cursuri urmărește formarea unor deprinderi practice și competențe de a lucra cu echipamente tehnologice complexe prin lucrări de laborator și practică de specialitate pe întreg parcursul anului IV.

Programa: