Orar

3

Una dintre marile probleme cu care se confruntă cei mai mulți studenți în primul semestru este citirea corectă a orarului.

Acesta poate fi găsit pe site, dar este afișat și la avizierul de la parterul facultații. Orarul îţi oferă toate informaţiile pentru fiecare oră: numele, sala unde va avea loc ora, profesorul care va susţine ora, dar și când se desfașoară și cu ce studenți din grupă. Pentru o mai bună desfăşurare a laboratoarelor, o grupă va mai fi apoi divizată în două semigrupe.

Capturew

Deci, cum se citeşte orarul?

În primul rând, orele sunt de trei tipuri: cursuri, seminarii și laboratoare. Acestea sunt reprezentate sub forma unor căsuțe aflate în dreptul unei zile și a unui interval orar.

În interiorul unei astfel de căsuțe poţi găsi mai multe informații:

– În mijloc (sau în stânga-jos în cazul căsuțelor mai înguste) este notat numele materiei sau  după caz, prescurtarea acesteia

– În partea din stânga-sus este notat numele profesorului sau după caz, prescurtarea acestuia

– În partea din dreapta-jos (sau dreapta-sus, dacă în dreapta jos este numărul semigrupei) este notată sala. Amfiteatrele sunt notate cu un număr între 0 și 3, care reprezintă etajul, iar în paranteză denumirea amfiteatrului. Sălile obișnuite sunt notate cu numere. Dacă acesta este mai mic ca 100 înseamnă că sala este la parter, iar dacă este mai mare ca 100, prima cifră reprezinta etajul la care se afla sala.

– Dacă în dreapta-jos este scris “Gr 1” sau “Gr 2” semnifică numărul semingrupei care are laboratorul.

Căsuțele pot fi de mai multe tipuri :

– Pe toată lățimea liniei, iar atunci ora respectivă este în fiecare săptamană și cu toți studenții din grupă (ambele semigrupe).

– Pe jumătate din lățimea liniei fără a fi notat “Gr 1” sau “Gr 2” în dreapta-jos, iar ora este o dată la două săptămâni și cu studenții din toata grupa. Dacă este în jumatatea de sus este în săptămâni impare, altfel in săptămâni pare.

– Pe jumătate din lățimea liniei și în dreapta-jos este “Gr 1” sau “Gr2”, iar atunci ora este în fiecare săptămână, dar doar cu studenții dintr-o singură semigrupă.

– Pe un sfert din lățimea liniei :

– în primul sfert, iar ora este în săptămână impară cu semigrupa 1

– în al doilea sfert, iar ora este în săptămână impară cu semigrupa 2

– în al treilea sfert, iar ora este în săptămână pară cu semigrupa 1

– în al patrulea sfert, iar ora este în săptămână pară cu semigrupa 2

Prima săptămână din anul universitar este impară.

 


site