Mobilități Erasmus

7

Facultatea de Matematică și Informatică oferă posibilitatea studenților săi de a beneficia de burse Erasmus în majoritatea țărilor din Europa (Franța, Germania, Austria, Belgia, Italia, Finlanda, Grecia, Spania, Turcia etc).

Ce sunt bursele Erasmus?

Programul Erasmus este o componentă a noului Program Comunitar de Educație, care își propune să ajute mobilitățile universitare – atât ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor, cât și ale profesorilor. Un alt obiectiv Erasmus este încurajarea cooperării dintre universitățile din Europa în domeniul învățământului superior.

Modul în care se încurajează vizitele de studiu este dublu:

·         Sprijinul instituțional constă în faptul că deplasarea la studii este însoțită de un acord între universități, prin care acestea se angajează să te primească la studii fără taxe și, respectiv, să recunoască rezultatele perioadei de studii petrecute de tine în străinătate (examene, note, credite).

·         Sprijinul financiar constă într-un grant care să te ajute să realizezi această deplasare. Nu este nicidecum vorba de o bursă care acoperă integral cheltuielile (transport, cazare, masă, cărți și rechizite), ci numai o alocație care să demonstreze încurajarea și solidaritatea din partea Uniunii Europene și a guvernelor din țările implicate. Grantul mediu pe Universitatea din București este de 350 euro/lună. Intenția programului Erasmus este să acopere o parte din diferențele de costuri dintre șederea la studii în țara de origine și aceeași perioadă în străinătate.

Ce trebuie să faci pentru a obține o bursă Erasmus?

Primul lucru pe care trebuie să îl știi este că pentru a pleca cu o bursa Erasmus trebuie să termini un an de studiu în țară. Poți pleca începând cu anul II. Selecția se face, însă, în luna martie a anului precedent. În funcție de parteneriatele pe care le are facultatea noastră, vei afla prin intermediul responsabilului Erasmus, Conf. Dr. Cătălin Gherghe, la ce universități străine poți pleca. Criteriile de eligibilitate sunt: cetățenia română, calitatea de student/masterand/doctorand la o universitate semnatară a Chartei Erasmus și cunoașterea unei limbi străine. Criteriile generale de selecție sunt: rezultatele academice, CV-ul și scrisoarea de motivație.

Cum decurge selecția pentru o bursa Erasmus?

Întâi de toate, studiază variantele pe care le ai și rămâi la maximum 2 – 3. Trebuie să știi ce vei studia la universitatea aleasă, cât te-ar costa în plus față de grant această perioadă de studii și de când începe stagiul. Va trebui să depui un dosar de candidatură și, la scurt timp, va avea loc selecția făcută de responsabilul Erasmus al facultății noastre, pe baza rezultatelor academice. Dacă te afli printre cei aleși, va urma o perioadă destul de agitată, în care vei avea de facut o mulțime de lucruri. Chiar dacă, înainte de selecție, te-ai interesat de facultatea unde vei pleca, acum e momentul să citești cu atenție care sunt formalitățile ce trebuie îndeplinite. Contactează departamentul special dedicat studenților internaționali. Facultățile au un astfel de departament și acolo afli dacă trebuie să completezi formulare pentru înscriere în anul universitar sau pentru cazare, dacă ai nevoie de permis de ședere și de asigurare medicală. Apoi, alege-ți cursurile și vezi câte credite ECTS are fiecare. Dacă pleci pentru 3 luni, trebuie ca, la întoarcere, să ai 20 ECTS, dacă vei sta un semestru – 30 ECTS, iar pentru un an – 60 ECTS. Completează cu atenție formularul „Learning Agreement”, în 3 exemplare. Acesta este actul de studii pe baza căruia poți pleca și pe baza căruia vei încheia și acordul financiar (vei primi finanțare exact pe numărul de luni pe care îl treci în acest contract). Solicită și declarația de recunoaștere a cursurilor pe care trebuie să o semneze decanul facultății.

Verifică atent dosarul de bursă

În dosarul final pe care îl vei trimite la universitatea gazdă, trebuie să ai următoarele documente: formularele ECTS, în 3 exemplare, semnate de decan; declarația de recunoaștere a studiilor; situația școlară a anilor anteriori și varianta ei tradusă; CV și scrisoare de intenție într-o limbă străină; atestat de cunoaștere a unei limbi străine sau o recomandare de la un profesor; copie după cartea de identitate sau pașaport. După ce depui aceste acte la Biroul Erasmus, vei primi un dosar pe care îl trimiți la adresa universității unde vei pleca. Universitatea îți va trimite o scrisoare de accept, iar ulterior vei semna contractul financiar. În tot acest timp, interesează-te dacă îți trebuie viză. Dacă după ce ai efectuat perioada de studii din contract vrei să prelungești bursa, trebuie să trimiți în România formularul de prelungire, semnat de universitatea gazdă. În general, termenele pâna la care se trimite prin fax acest formular sunt 15 ianuarie și, respectiv, 1 iunie.

La întoarcere, trebuie să te prezinți la Biroul Erasmus cu următoarele acte: Learning Agreement semnat la universitatea gazdă; Transcript of Records – situația școlară (note și credite obținute); dovada înmatriculării; biletele de călătorie; chitanțele de cazare; raport asupra activității desfășurate; declarație cu privire la cofinanțare. De asemenea, este important de știut că dacă ești bursier al facultății, în perioada în care ești plecat, vei primi în continuare bursa care ți se cuvenea în România.

 


Uncategorized