Matematică

La sfârșitul anului I, studenții domeniului de licență Matematică trebuie să opteze pentru una dintre specializările:

 

  • Matematică;

  • Matematică-Informatică;

  • Matematici aplicate.

 

Repartiția pe specializări se va face în funcție de opțiunile studentului și în ordinea mediilor obținute la finalul anului I.

Specializarea Matematică se adresează în primul rând viitorilor profesori și cercetători în toate domeniile, pure sau aplicate, ale matematicii. Programul cuprinde toate disciplinele de bază din matematică și oferă o bună pregătire pentru masterele de matematică pură și aplicată. Pe de altă parte, datorită cunoștințelor dobândite și a deprinderilor de gândire și învățare, absolvenții se pot adapta ușor oricărui program de master, nu neapărat la noi în facultate.

Specializarea Matematică – Informatică are în planul de învățământ cursuri de informatică în proporție de aproximativ 40%; ca atare, unele cursuri de matematică au durata mai mică și programa redusă față de specializarea Matematică. Absolvenții nu primesc dublă specializare (diploma de licență este de Matematică), dar pot urma și mastere de matematică și mastere de informatică. Absolvenții care doresc sa obțină licență și în Informatică trebuie să se înscrie, fără examen, și la acest domeniu de licență și să dea examene de diferență, echivalând toate cursurile urmate deja.

Specializarea Matematici aplicate are două module (separarea are loc în anul al III-lea): Modelare matematică și Probabilități – Statistică. Prima dintre ele, centrată în jurul cursurilor de ecuații și de mecanică, se referă la aplicațiile matematicii în tehnică și inginerie, în meteorologie și în medicină. A doua pune accentul pe aplicațiile în economie, finanțe și actuariat sau biostatistică. Absolvenții acestei specializări pot continua cu masterele de matematici pure și aplicate pe care le oferim sau se pot angaja direct în industrie, bănci, societăți de asigurări etc.

 

Programa :