Camin Privat Gorjului

  • IMOBIL NOU ; CONFORT I
  • COST INTRETINERE F.MIC
  • MOBILAT; CENTRALA TERMICA PROPRIE
  • BAIE PROPRIE; BUCATARIE PROPRIE
  • CAMERE – 2,3,4 LOCURI;

 

FACILITATI :

RATB – 3 min; METROU GORJULUI– 5 min

PRET : intre 85 -:- 115 EURO/LUNA/ LOC

 

Garsoniere: 40-50 mp

Apartam. : 80 mp