Burse

6

Pentru că eşti student și îţi place să te distrezi la sfârșit de săptamână, te gândeşti la surse suplimentare de venit. Iar pentru că un job, mai ales în anul I, este destul de greu de găsit, facultatea vine în ajutor cu mai multe tipuri de burse. 

Tipuri de burse :

 • De performanță
  • Științifică
  • Meritul olimpic
 • De merit
 • De studiu
  • Normal
  • Pentru studenții cu domiciliul în mediul rural
 • De ajutor social
  • Normal
  • Ocazional

Condiția ca un student să primească orice fel de bursă este ca acesta să fie integralist.

Cuantumul burselor se recalculează anual de către Senatul Universității București.

Bursele se acordă și pe perioada vacanțelor, dar în valoare mai mică.

Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţi

Bursa de performanță științifică

Cuantum: 945 de lei

Se acordă timp de 12 luni consecutive, începând cu anul 2.

Criterii de acordare: media anului anterior și performanță științifică ( publicări de cărți de specialitate/articole, articole în publicații de specialitate naționale/internaționale, sesiuni științifice, etc. )

Meritul olimpic

Cuantumul se recalculează anual de minister ( contează și locul obținut la olimpiade )

Se acordă timp de 12 luni studenților din anul 1 care s-au situat pe locurile 1-3 la olimpiade în clasa a XII-a.

Bursa de merit

Cuantum : 840 de lei

Bursa de studiu normal

Cuantum: 735 de lei

O condiție necesară este ca studentul să aibă media minim 8. Pentru anul 1, criteriul este media la admitere. Pentru anul 2+ criteriul de acordare este media anului anterior de studiu.

Bursa de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural

Se acordă anual, pe bază de contract.

Condiții extrase din metodologia 2015 – 2016:
– Au domiciliul stabil în mediul rural;
– Nu au restanțe la examene pe perioada în care primesc bursă de studiu și nu repetă nici un an universitar;
– Se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învătământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puțin egală cu durata studiilor.

Bursa de ajutor social normal

Cuantum: 630 de lei

Se acordă studenților care certifică faptul că în ultimele 3 luni familia lor a avut un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât salariul minim pe economie ( actual: 1065 lei ).

Este nevoie ca studentul să depună la secretariat un dosar cu următoarele acte:

– adeverința de venit net pe lunile iulie, august, septembrie;

– taloane de pensie pe lunile iulie, august, septembrie;

– certificat fiscal pentru părinți care să ateste veniturile impozabile realizate din alte activități pe anul curent;

– certificat care să ateste veniturile agricole (unde este cazul);

– adeverințe de elev/student pentru frați/surori;

– copie după certificat de naștere pentru frați/surori preșcolari;

– declarație notarială, în situația în care unul dintre părinți nu realizează venituri;

Studenții orfani de ambii părinți sau proveniți din casele de copii sau plasament familial vor prezenta acte doveditoare și declarație pe proprie răspundere privind alte venituri. Studenții bolnavi cu boli cuprinse în lista din regulament vor prezenta documente medicale eliberate sau vizate la Spitalul pentru Studenți București. Bursa este în valoare de 300 RON.


Uncategorized